פרסומים

שפה וקוץ בה

הספר שפה וקוץ בה עוסק בלקויות תקשורת, שפה ודיבור, המופיעות אצל ילדים במהלך שמונה השנים הראשונות לחייהם. בספר מתוארות לקויות בדרגות חומרה שונות באוכלוסיות ילדים שונות כמו: ילדים עם לקות שמיעה, ילדים על הרצף האוטיסטי, ילדים ממיצב נמוך וילדים עם עיכוב התפתחותי בתחומי השפה והדיבור.

שפה וקוץ בה

הספר מיועד לקוראים מתחומי דעת מגוונים: מורי מורים ופרחי הוראה במכללות לחינוך; סטודנטים למקצועות טיפוליים שונים כגון: הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חינוכית ותרפיה באמצעות הבעה, יצירה, בעלי חיים ומוזיקה; אנשי חינוך  בגיל הרך;  אנשי מקצוע בתחומים טיפוליים והורים.

הקריאה בספר מאפשרת לקורא להכיר מגוון לקויות תקשורת, שפה ודיבור אצל ילדים כמו גם את הספרות המקצועית העוסקת בתחומים אלה ואת המונחים המקצועיים הקשורים אליהם. בנוסף מאפשר הספר להכיר מחוונים וכלים לאיתור לקויות תקשורת, שפה ודיבור על ידי אנשי חינוך, הורים ומטפלים, ומעלה רעיונות לסיוע לילדים עם לקויות בתחומים אלה.

כותבות הספר: אניטה רום, בתיה צור וורדה קריזר הן קלינאיות תקשורת מנוסות באבחון ובטיפול בילדים עם לקויות תקשורת, שפה ודיבור וכמו כן מרצות במכללות לחינוך.

פרסומים:

 • כצנברגר, א., קריזר, ו., בר-און, ע. (עורכות) (2021). נייר עמדה בנושא: תפקיד קלינאי התקשורת בתהליכי הערכה וטיפול בילדים עם לקות למידה על רקע לקות שפה. האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. www.ishla.org.il
 • יפעת, ר', קריזר, ו', פוטר-כץ, ח' (2019). אירסמוס (ERASMUS): מרחב לשיתוף פעולה בין-תרבותי אקדמי ומקצועי. ד"ש – כתב העת של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת,38, 117 – 119.
 • קריזר, ו', נובוגרודסקי, ר' (2019). היבטים לשוניים-ספציפיים בטיפול בילד דו-לשוני עם לקות שפה התפתחותית – תיאור מקרה . ד"ש – כתב העת של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת,38, 93 – 16.
 • קריזר, ו', נובוגרודסקי, ר' (2012). מַשְקל, מִשְקול, מִשְקולית (משקל) – השפעת הקשר הסמנטי והמורפו-פונולוגי בין פעלים ושמות עצם על יכולת השליפה של ילדים עם לקות שפה ספציפית. ד"ש – כתב העת של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת,31, 21 – 36.
 • בר-און ע', קריזר, ו', וינשטיין, י' (2011). תפקיד קלינאי התקשורת באבחון ובטיפול בתחום לקות השפה-למידה.  ד"ש – כתב העת של האגודה הישראלית של  קלינאי התקשורת, 30, 91 – 99.
 • רום, א', צור, ב', קריזר, ו' (2009). שפה וקוץ בהלקויות תקשורתשפה ודיבור אצל ילדים. תל-אביב: הוצאת מופ"ת.
 • קריזר, ו', טובול-לביא, ג' (2005). שיבושי היגוי בגיל הגן – מה לא ברור? הד הגן, ג', תשס"ה.
 • קריזר, ו. (2004)  מליקויי שפה בגיל הגן לליקויי למידה בבית הספר – איתור מוקדם וטפול. הד הגןא', תשס"ה, 48 – 55.
 • קריזר, ו', כצנברגר, א' (עורכות) (2000). התפתחות שפה מאוחרת בהקשרים אורייניים ובית-סיפריים. ד"ש – כתב העת של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת.
 • קריזר, ו', שלומי, ד' (2000). השפעת לקות שפה ראשונית על יכולת הקריאה – תיאור מקרה. ד"ש – כתב העת של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת, 22, 83 –  94.
 • קריזר, ו' (2000). התפתחות המודעות הפונולוגית בתוך: שטיימן, מ', שחר, נ' ילדים מדברים ומתקשרים (לומדה),  תל-אביב: פליגון.
 • קריזר, ו' (1999). ליקוי שפה מהו. אוריינות הלכה למעשה, 6, 70 – 82, חיפה: מכללת גורדון לחינוך.
 • קריזר, ו', שלומי, ד' (1998). הקשר בין ליקויי שפה וליקויי למידה: הצגת מקרה. אוריינות הלכה למעשה, 5, 66 – 78 , חיפה: מכללת גורדון לחינוך.
 • קריזר, ו' (1997). מדוע ילדים מתקשים לקרוא ולכתוב בתוך: שלומי, ד' (עורכת) לקרוא ולכתוב ,  מדריך  למורה על קריאה וכתיבה של ילדים מתקשים. ירושלים: הוצאת מעלות.
 • קריזר, ו' (1997). רכישת שפת אם על ידי הילד. אוריינות הלכה למעשה, 4, 87 –97, חיפה: מכללת גורדון לחינוך.
 • קריזר, ו' (1996). תוכנית לפיתוח המודעות הפונולוגית של ילדי גן-חובה. אוריינות הלכה למעשה, 3 ,  86 – 93, חיפה: מכללת גורדון לחינוך.
 • קריזר, ו' (1994).  "תוכנית לפיתוח מודעות פונולוגית של ילדי גן-חובה" (חוברת עבודה).

§  Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2020). Specific Language aspects of intervention of a bilingual child with DLD: A case study report. DASH BRESHET: The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders38, 93-116.

 Novogrodsky, R. & Kreiser, V. (2019). Children with Developmental Language Disorders (DLD) in Israel – Assessment and intervention. In J., Law, C., Murphy, C., McKean, E. P., Þórðardóttir (Eds). The Theory and Practice of Managing the Child with Language Impairment-Across Europe and Beyond. Routledge publication

Novogrodsky, N., Kreiseer, V., Degani, T. (2019). The joint effects of bilingualism, DLD and item-frequency children’s lexical retrieval performance. International Journal of Language & Communication Disorders.

Novogrodsky, R. & Krieser, V. (2015). What can errors tell us about Specific Language Impairment? Semantic and morphological cuing in a sentence
completion task. Clinical Linguistics and Phonetics, 1-14.

Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2012). The effect of morpho-phonological cues on words retrieval of children with lexical-SLI. DASH: The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders31, 21-36