קשיי שיום של ילדים חד ודו-לשוניים: מאבחון לטיפול.

הקדמה לאסופת המאמרים בנושא:

הדרך מאבחון לטיפול בילדים לקויי שפה עם קשיים בשיום – מחקרים על ילדים חד-לשוניים ודו-לשוניים דוברי עברית

בשנים האחרונות קיימת דרישה בקליניקה לאבחון ולהתערבות מבוססי-ראיות. אוכלוסיית הילדים עם לקות שפה וקשיים בשיום היא אוכלוסייה מוכרת היטב לקלינאי תקשורת ונכתבו עליה מאמרים רבים. אסופת המאמרים שאנחנו מציגות כאן היא פרי עבודה משותפת, בחלקה עם ד"ר תמר דגני, של מחקר תיאורטי ועבודה קלינית. במהלך השנים העלינו שאלות קליניות הקשורות ללקות בשיום, הן בהקשר האבחוני והן בהקשר הטיפולי. המחקר והכתיבה ענו לנו על חלק מהשאלות ופתחו כמובן שאלות חדשות…

המאמרים המצורפים מתארים מחקרים על ילדים דוברי עברית חד-לשוניים ודו-לשוניים ודנים בסוגיות של אבחון וטיפול בילדים עם לקות שפה וקשיים בשיום. הם אינם כוללים נורמות או ציונים תואמי-גיל של המטלות בהן השתמשנו (לדוגמא, מבחן "שמש") או של מטלות אותן פיתחנו כחלק מהמחקר (לדוגמא, מטלת "השלמת משפט"), ואולם, ניתן ללמוד מהם מהו הביצוע המצופה בטווח הגיל המתואר.

אנחנו מאמינות שמאמרים אלו יכולים להוות דוגמא לתהליכי ניתוח ברמה האיכותית (לדוגמא, פרופיל על בסיס טעויות הנבדק ומדד חיפוש), לאפשר הבנה של מאפייני הלקות מעבר לציון מספרי, ולהוות בסיס ללמידה מעמיקה של קשיי שיום. כמו כן, המאמרים סוקרים את הספרות העדכנית בתחום זה.

הפרק המתאר את האבחון והטיפול בילדים עם לקות שפה בישראל (2019), מהווה סקירה של התפתחות תחום זה בארץ (היסטוריה, מצב עכשווי וכיוונים עתידיים), והוא חלק מספר המתאר את האבחון והטיפול בילדים עם לקות שפה במדינות אירופה, תוך פירוט המצב בכל מדינה בנפרד. אנחנו שמחות שניתנה לנו ההזדמנות לייצג את ישראל בתחום זה. בפרק התייחסנו גם ל'אני מאמין" הטיפולי שלנו בהקשר של ילדים עם לקות שפה.

אנחנו מאחלות לכם קריאה מהנה,

ורדה קריזר ורמה נובוגרודסקי, קלינאיות תקשורת

  • Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2012). The effect of morpho-phonological cues on words retrieval of children with lexical-SLI. DASH: The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders, 31, 21-36.
  • Novogrodsky, R. & Kreiser, V. (2015). What can errors tell us about Specific Language Impairment? Semantic and morphological cuing in a sentence completion task. Clinical Linguistics and Phonetics, 29(11), 812-825.
  • Degani, T. Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2019). The joint effects of bilingualism, DLD and item-frequency on children’s lexical retrieval performance. International Journal of Language and Communication Disorders.
  • Novogrodsky, R. & Kreiser, V. (2019). Children with Developmental Language Disorders (DLD) in Israel – Assessment and intervention. In J., Law, C., Murphy, C., McKean, E. , Þórðardóttir (Eds). The Theory and Practice of Managing the Child with Language Impairment- Across Europe and Beyond. Routledge publication.
  • Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2020). Specific Language aspects of intervention of a bilingual child with DLD: A case study report. DASH BRESHET: The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders, 38, 93-116.

IMPORTANT NOTE: Downloading papers from this file is equivalent to asking me to send you a reprint. Namely, downloading is only for your own personal use and the downloaded papers should not be distributed for teaching, commercial or other purposes. By downloading papers from this file, you indicate that you agree with these terms.